Komentar standarda Francuskog buldoga

Tekst i slike su preneseni, prevedeni i obrađeni uz pisano odobrenje vlasnika web stranice http://www.canilsouthlouisiana.com.br/

Prijevod i obrada Zdravko Špehar

Glava- Vrlo jaka, široka i četvrtasta, koža na glavi formira gotovo simetrične nabore i bore. Glavu Francuskog buldoga karakterizira povlačenje maksilarnoga  (nosnog područja) tako da je lubanja dobila na širina a izgubila na svojoj dužini.

Lubanja- Široka, gotovo ravna sa vrlo konveksnim čelom. Očni lukovi  izraženi , razdvojeni. Između njih formiran je nabor koji se ne smije pružati na čelo. Zatiljni greben jedva je razvijen.

Stopdubok i vrlo naglašen.

Uši- srednje veličine, široke pri temelju, zaobljene na vrhu. Postavljene visoko na glavi, ali ne preblizu, nošene uspravno. Otvor akustične školjke je okrenuti prema naprijed. Koža je tanka i mekana na dodir.

Vratkratak, lagano zaobljen bez podvoljka.

Oči- oči su postavljene nisko, prilično daleko od nosa, a posebno od ušiju, tamne boje, prilično velike, i okrugle, lagano izbočene, ne smije se vidjeti bjeloočnica kada pas gleda ravno preda se. Rubovi očnih kapaka su crni.


Predio lica

Nosvrlo kratak, okrenut prema gore (izvrnut) sa dobro otvorenim i simetričnim nosnicama. Nagiba nosa i nosnica okrenutog prema gore (izvrnutog), međutim  mora omogućiti normalno disanje.

Njuška- široka i vrlo kratka, iz središta se spuštaju simetrični nabori na gornje usnice. Duljina njuške je proporcionalna i iznosi 1/6 dužine lubanje.

Usnedebele, malo opuštene i crne. Gornje usne spuštaju se ravnomjerno na donje tako da u potpunosti pokrivaju zube koji nikada ne bi trebali biti vidljivi. Profil gornje usne se lagano zaobljeno spušta. Jezik nikada ne bi trebao biti vidljiv kada su usta zatvorena.

Obraziobrazni mišići su dobro razvijeni ali nisu izbočeni.

Čeljust široka, četvrtasta i jaka. Kada su usta zatvorena vidljiva je krivulja na prednjoj strani čeljusti. Istaknutost vilice (predgriz) oblikovao je krivulju kostiju čeljusti.To je potrebno kako bi se izbjegla prekomjerna dužina donje vilice (vidljivi donji sjekutići). Donji sjekutići ne smiju nikada biti iza gornjih sjekutića (podgriz). Luk donjih sjekutića je zaobljen. Čeljust ne bi nikako smjela pokazivati znakove bočne devijacije ili torzije čeljusti. Veličina predgriza nije strogo određena ali zubi se nikako ne smiju vidjeti kada su usta zatvorena.

Predgriz

Definicijapredgriz je posljedica distrofije koja se javlja fazi formiranja mišića i kostura psa. Vidljiva je u odnosu čeljusti i vilice odnosno sjekutići vilice se nalaze ispred ili iza gornjih sjekutića.

Granice prognatizmaminimum je kada svi donji sjekutići nisu u kontaktu sa gornjim sjekutićima (normalni prognatizam). Dozvoljeni maksimum je do onog razmaka kada donji sjekutići postaju vidljivi dok su usta zatvorena (preveliki predgriz).

Oblici prognatizma

Vodoravnogledano sprijeda, zubni luk, mjesto gdje se spajaju sjekutići i očnjaci treba biti ravno. Sjekutići su postavljeni jedni pored drugih bez razmaka. Jako zaobljeni sjekutići mogu ostaviti dojam prevelikog predgriza.

Vertikalno– vilica je zakrivljena u konkavni oblik tako da donja vilica prelazi ispred gornje, sa zaobljenim krajem sakriva gornje sjekutiće. Takva devijacija može se zamijeniti sa normalnim prognatizmom.

Greške - predgriz

Oblik i veličina vilice su odgovorni za pogreške.


Donja vilica je jako kratka– donji sjekutići su uvučeni u odnosu na gornje sjekutiće (škarasti zagriz).

Gornji sjekutići zagrizaju u meso na donjoj vilici.

Vilica je previše duga– zubi su vidljivi kada su usta zatvorena (pvreveliki predgriz).

Donja vilica je previše ravna– mandibulna kost je ravna nije zakrivljena, usta je nemoguče u potpunosti zatvoriti a jezik ispada između zubi i stalno je vidljiv.

Zaključakza utvrđivanje prognatizma dovoljno je podignuti gornju usnicu, pas mora jezik zadržati između zuba i ne smije ispadati. Ako donji sjekutići u potpunosti ili djelomično sakrivaju gornje sjekutiće smatrat će se da je predgriz dobar. Veličina predgriza se ne mjeri već je bitno da se nalazi u dozvoljenim granicama.

Profil glave

Profil glave Francuskog buldoga definiran je linijom koja spaja bradu, nos i čelo. Linija je nagnuta pod 60% prema čelu. Ovaj nagib posljedica je povlačenja nosa prema unatrag i njegove dužine.

Provjera ispravnosti kuta profila glavedovoljno je ispred lica psa postaviti dlan pod kutom od 60 %. Ako dlan dodiruje bradu, nos i čelo profil je ispravan.

Greške u profilu glave

Nedostaci se uglavnom pojavljuju zbog odstupanja jedne ili dvije od 3 točke zamišljene linije (brada, nos, čelo) ili su vezane uz te nedostatke.

Grafički prikaz će nam pomoći da lakše shvatimo uzrok  problema.

1. pomak s obzirom na promjene parametara

a . pomak je konkavan ( hipertipičan buldog )

b . pomak je konveksan ( hipotipičan buldog )

2. kut je pogrešan zbog pomaka u dva paramet.

Zaključakglavu Francuskog buldoga karakterizira ovakav izgled profila i kao takav bi se trebao održati jer svako odstupanje od ovog profila povlači za sobom zdravstvene probleme koji su često nepopravljivi.

Nos

Definicijaširok i vrlo kratak, okrenut prema gore, nosnice su dobro otvorene i simetrične, koso su položene prema natrag.

Nos Francuskog buldoga iako kratak trebao bi biti dovoljno velik sa širokim i otvorenim nosnicama, dobro definirani  središnji sulfuks ih razdvaja. Velike nosnice su neophodne za zdravlje svih pasmina pasa pa tako i Francuskog buldoga. Nosni kanali moraju biti kratki i otvoreni tako da u svakom momentu bez napora pas može udahnuti dovoljne količine zraka u pluća.


Vilica

Definicijavilica oblikuje široku krivulju vidljivu sa prednje strane vilice.Kod zatvorenih usta vidljiv je predgriz koji je nastavak zakrivljenosti čeljusti. Ta zakrivljenost je potrebna da bi se izbjegla previše duga donja vilica (vidljivi zubi kada su usta zatvorena).

Nije dovoljno da Francuski buldog ima samo jaku čeljust, večina ih ima, važna je zakrivljenost. Zakrivljenost čeljusti se vidi na središnjem dijelu u najnižoj točci kada se spoje linije sa svake strane glave između zgloba i prednjeg središnjeg dijela glave. Prema svojem kraju linija treba biti jača da bi prekrila gornje zube kada su usta zatvorena.

Možemo provjeriti zakrivljenost pipajući prstima liniju čeljusti od zgloba do prednje strane vilice, (sredine usta).

Nedostaci čeljusti- Najčešći nedostataka u strukturi čeljusti je pretijesna, prekratka, preuska čeljust, nedostatak zakrivljenosti prema svom kraju. Još jedna mana je točka spajanja koja ukoliko nije ispravna može suziti njušku.

Uši

Uho je jedna od osnovnih karakteristika Francuskog buldoga, otvoreno, prirodno uspravno što nije osobina molosa.

Oblik i položaj na glavi tvori oblik zvan šišmiš uho. U čast toga treba odati dužno poštovanje uzgajivačima koji su se krajem devetnaestog i početkom dvadesetog stoljeća zalagali za takav izgled uha unatoč strogom standardu.

Povijest– Toy buldog , Francuski buldog sa spuštenim ušima, ružino uho ili uho tuliopana, preklopljeno prema naprijed (preklopljeno prema naprijed iznad baze sa spuštenim vrhom). Jasno je da do transformacije uha nije došlo preko noći, trajala je dvadesetak godina i standardi su svjedočanstvo za to.

Standard 1888uho je spušteno (tulipan uho) a psi sa podignutim ušima suđeni su u posebnoj kategoriji.

Standard 1898uho je prepoznato kao šišmiš uho, definira se kao takvo i ne prihvača se više spušteno uho.

Standard 1898uspravno uho je najčešće i spušteno uho se smatra nedopuštenim.

Standard 1932– uho šišmiša definitivno je prihvačeno u svim zemljama i spušteno uho se više ne spominje.

U posljednjem desetljeću devetnaestog stolječa još je bilo ljudi koji de nisu slagali oko oblika uha. Francuska je brzo prihvatila taj oblik uha, Amerika ih je podržala i već 1897. uvezla prvoga Francuskog buldoga sa podignutim ušima (šišmiš uhom). Nasuprot tome Britanija nije prihvatila taj oblik uha pa su još 1909. godine kažnjavali na izložbama ovaj oblik. 1910 godine prvi puta je pas sa podignutim ušima osvojo prvo mjesto u pasmini.

Anatomija uha hrskavica uha francuskog buldoga je debela i kruta. Mekana i savinute nisu prihvačene. Tonus mišića se razvija dosta rano i nije neobično da štenci starosti četiri do pet tjedana imaju podignute uši. Koža je tanka i podatna pokrivena sa mekanom finom dlakom.

Definicija- Srednje duljine, široke pri temelju, zaobljene na vrhu. Postavljene visoko na glavi, ne previše blizu jedno drugome i nošene uspravno. Otvorene akustične školjke su okrenute  prema naprijed. Koža mora biti  podatna i meka na dodir. Nedostaci mogu biti  duljina, veličina i položaj, veliki  nedostaci su uši koje nisu uspravne,  uši umjetno poidignute, rezane uši  ili uši sa protezama.

Duljina– duljina se definira kao prosiječna ukoliko uho dodiruje gornji rub oka.

Uho se smatra dugim kada vrh uha dodiruje donji rub oka (stariji tip buldoga).

Uho se smatra kratkim kada dodiruje čelo bez doticanja oka, razlog za preferiranje toga tipa uha je što lakše stoji uspravno ali to je pogreška.

Oblik uhaširoke u bazi i zaobljene na vrhu, otvor slušnog dijela uha mora biti potpuno vidljiv.

Najčešća pogreška je uho čiji vrh nije zaobljen, špicasto uho.

Veličina i položaj uha su usko povezane, postavljene visoko na lubanji i tvore kut u odnosu na vertikalu od 25 stupnjeva, kada bi postavili sat na lice psa on bi pokazivao 11. 05h.

Ako su postavljene visoko na lubanji, divergencija je 0 tvoreči kut od 0 stupnjeva u odnosu na vertikalu.

Ako su uši postavljene nisko u odnosu na lubanju, divergencija će biti oštra ostavljajući dojam goveđe glave.

ZaključakFrancuski buldog je dakle stara pasmina koja je do današnjeg dana zadržala originalnu morfologiju, kao i šišmiš uho, i kao takva spremna je zadržati te karakteristike i u budučnosti.

Oči

Oči Francuskog buldoga izražavaju pozornost, živahne su, izražajne i nestašne . Nalaze se gotovo u ravnini njuške , blizu nosa. Oči pojačavaju izraz koji je gotovo otvoren i ljudski.

Anatomija

Anatomija– obuhvačaju regiju luk obrva, kapke i očnu jabučicu.

Supraciliari Arcade je orbitalna kost oko udubljenja oka u nastavku sa bazom čela iznad oka, jako je izražena, zaobljena ali ne strši izvan područja oka.

Kapci su elementi zaštite očiju; gornji i donji kapci se spajaju u kutovima očiju .Otvaranje kapaka definira oblik i veličinu oka.Treči kapak (Nictitating membrana)-  bijela ili prozirna membrana koja tvori unutarnji kapak u ptica, gmazova i nekih sisavaca.  Može prevući preko očiju kako bi ih zaštitili od prašine i držati ga vlažnim. Nalazi u nosnom kutu kapaka i rubovi joj moraju biti pigmentirani .


Očne jabučice– izražene i tamne, bjeloočnica je čista, bijela. Nisu dozvoljene promijene, kao različita boja šarenica.

-

Definicija

Izražajne, smiještene nisko, daleko od nos, ispod ušiju, velke i okrugle, lagano izbočene, tamne boje, kada pas gleda ravno ne smije se vidjeti bjeloočnica, rub kapaka mora biti dobro pigmentiran. Bitni su položaj, oblik, veličina, boja i izraz.

Položaj– oči su postavljene nisko u zamišljenu tangentu koja prolazi kroz gornji rub nosa i donji rub kapka, u odnosu na nos, nosni kut kapka jednako je udaljen koliko je i široko oko, dok  je dužina uha definirana vremenski odmak između kuta kapka i dna uha.

Nedostaci- mali razmak između očiju. Razmak između očiju je rezultat niskog položaja očiju, jako kratke njuške ili previše prema natrag izvrnutog nosa, ili je netipičan primjerak.


Preveliki razmak između očiju je rezultat vrlo visokog položaja očiju, nedovoljno razvijenog nadobrvnog luka, nerazvijen ili slabo izražen stop, nedostatak osobina tipičnih za pasminu. Vidi se kao nedovoljna zakrivljenost očiju ili izgled tužnih očiju psa.

Oblik- kada je oko otvoreno okruglog je oblika, dok širina obuhvaća gotovo cijelu površinu šarenice pa oko izgleda kao da malo strši, nije rastegnuto. Nedostaci su male oči, ispupčene oči, oči u obliku badema.

Premale oči nastaju kada se kapci slabo razvijeni , kada je ograničeno otvaranje i jedva je vidljiv iris.

Proširene oči izgledaju kao da su jako raširene, vidljiva je cijela površina šarenice i vidljiva je bijeloočnica kada pas gleda ravno ispred sebe. Taj nedostatak je vidljiv dok pas miruje a ponekad samo kada je pas uzbuđen.

Bademovo oko- širina oko je pola visine normalno razvijenog oka.

Pigmentacija- pigmentacija se određuje po boji šarenice i očne pigmentacije.

Boja šarenice je tamna- (genetski tri alela kao dominantni ) tamno smeđa, kestenasta i žuta, između tih alela ne postoji potpuna dominacija tako da su moguče sve nijanse. Uobičajene boje su tamno smeđa ili kestenjasta dok je žuta nešto rijeđa.Boja očiju usko je povezana sa bojom dlake tako da tamno smeđe oči možemo očekivati kod tamnijih pasa dok kod svijetlijih pasa i boja očiju je svjetlija.

Plava boja je djelomična ili potpuna depigmentacija jednog ili oba oka te se smatra pogreškom i diskfalifikacijskom greškom.

Kapci moraju biti pigmentirani u potpunosti kao i rub trečeg kapka (crna boja).

Boja oka (boja prepelice  od 2008 godine više se ne smatra pogreškom.

Izraz (na oprezu) strogo opisuje oko Francuskog buldoga i rezultat je svih značajki navedenih u standuardu.

Tijelo- gornja linija

Gornja linija tijela je gledano iz profila linija koja se pruža od završetka glave do korijena repa. Podijeljena je na tri dijela vrat, Linija leđa i rep logično slijed oblika kralježnice u svome kretanju.

Gornja linija tijela kada pas stoji

Vrat- cervikalni kralješci su anatomska potpora vratu. Vrat je kratko i blago zaobljen (zakrivljen), oblik krivulje ovisi o građi vratne kralježnice, a osobito prvog vratnog kralješka (atlasa) koji se spaja na bazu lubanje.

Linija leđaleđa, slabine i sapi- izuzetno je važno razlikovat pojmove leđa i leđna linija. Kod buldoga kada kažemo leđa su ravna podrazumjeva se da mislimo na leđnu liniju.

Greben- anatomski odgovara položaju prvog, četvrtog i petog kralješka prsne kralježnice na nivou spajanja lopatice sa rebrima. Oblik grebena se vidi iz profila kao nastavak zakrivljenosti vrata, slijedeči zaobljeni gornji rub lopatice i završava na stražnjem rubu lopatice i početku leđne depresije.

Leđa- anatomski odgovaraju položaju osmog i devetog prsnog kralješka, počinju u leđnoj depresiji i najniža su točka gornjeg profila tijela a zatim se lagano uspinju do posljednjeg rebra.

Slabine- sedam slabinskih kralježaka su anatomska potpora leđima. Slabine bi trebale biti kratke i ravnomjerne od kraja rebara do spoja sa kukom. Dakle slabine su više u završnom dijelu a to je osobina koja se traži kod buldoga.

Sapi- sastoje se od tri kralješka koji su međusobno srasli u križnu kost.Spuštaju se koso i oblikuju položaj repa.

Zaključak- osobina Francuskog buldoga je iznimno kratka leđna linija. Najniža točka leđne linije je leđna depresija a najviša križna kost. Slabine su uzdignute prema unatrag i sapi su koso spuštene prema dole (šaranasta leđa) što daje tipičan izgled Francuskog buldoga.

Rep- broj kralježaka u repu je mali. Zajedno srasli kralješci daju krutost repu. Postavljen je nisko na stražnjici i uz stražnjicu, deblji u bazi, skvrčen ili izvijen sužen prema vrhu. Nikada pa ni u kretnji rep nije podignut iznad horizontale.

Greške gornje linije tijela

Nedostaci vrat

Jako dugački vrat je greška koja se pojavljuje kod pasa koji su inače jako dugi, vratni kralješci su debeli a i ostale kosti na tjelu su duže.

Vrat u obliku slova S (labuđi vrat) je posljedica pogrešnog spoja između lubanje i prvog vratnog kralješka, početak vrata je povučen unatrag (okomit) nije zaobljen.

Nedostaci na leđnoj liniji

Jako izvijena leđa su posljedica nepravilnog oblika prsa i položaja ramena psa, ramena su postavljena prema napred, ostavljajuči prazninu u nivou prvog prsnog kralješka. Rebra su ravna. Leđna linija je ravna, prisilivši zdjelicu da se pomakne prema napred. Sapi više nisu kose i samim time rep je postavljen previše visoko.

Ravna leđna linija je posljedica nedovoljno zaobljenih rebara i ravno postavljene zdjelice. Tijelo ima cilindričan oblik zbog čega je rep postavljen jako visoko.

Kosa leđa su posljedica vrlo visoko postavljene zdjelice s vrlo visokim stražnjim nogama i jako kratkog i slabog slabinskog dijela. Najčešće je uzrok nepravilnost slabinskih kralježaka.

Zaobljena leđa (devina leđa) je jako ozbiljan nedostatak jer je rezultat deformacije slabinskog dijela kralježnice koji uzrokuje zakrivljenost kralježnice. Sapi su jako nagnute i rep je postavljen nisko. Opći izgled podsječa na oblik grbe kod deve.


Položaj zadnjeg dijela psa uvijek utječe na postavljanje repa čiji smjer i poziciju određuje položaj i nagib križne kosti i zdjelice.

Zaključak

Previše kratka leđna linija rezultat je pritiska između kralježaka i nepravilnog oblika kralježaka a često je pračeno zakržljalim ili embrionalnim repom a dovodi do grubih i tvrdih pokreta. Leđna linija koja ima duge slabine rezultat je istezanja lumbalne kralježnice i kao rezultat dovodi do nestabilnog kretanja u zadnjem kraju

Slabine su most između prednjeg i stražnjeg kraja. Kratke i fleksibilne u obliku šaranovih leđa značajna su osobina pasmine i dobar pokazatelj za ispravnu ocijenu kvalitete mišića i anatomije psa.

Prednje noge

Definicija

Prednje noge su kratke, snažne, ravne, mišićave i dobro razmaknute jedna od druge. Šape su umjerene veličine, kompaktne i okrugle. Prsti na nogama su kompaktni i dobro postavljeni. Jastučići su debeli i kratki, nokti su kratki.

Francuski buldog treba imati dobru širinu prednjeg kraja. Prostor stvoren između prednjih nogu, tla i prsa treba formirati kvadrat. Da bi se postigao taj omjer u prednjem kraju pas mora biti dobro postavljen, sa dovoljno širine u prsima, dobro oblikovanih ramena i pravilnih nogu i laktova. Došaplja su ravna a šape lagano okrenute prema van.

Nedostaci prednjih udova

Ako je širina uzrok lošeg postavljanja laktova (izbačeni laktovi), pokret će biti u redu. Sve to, zajedno sa slabim došapljem i lošim pozicioniranjem noge daje oblik prednjih nogu koji zovemo oblik violine.

Vrlo uski prednji profil nije u skladu s idealnim proporcijama francuskog buldoga i ne dopušta da se dobije poželjna širina prsa.

Kompaktan pas, mišićave i moćane strukture kostiju kao francuski buldog treba imati čvrste, kompaktne i debele noge da bi mogle podržati njegovu težinu. Šapa je srednje veličine, dobro pozicioniran na jastučićima. Slaba došaplja i prstima prema van otvorene noge su nepoželjne i otežavaju kretanje psa.

Stražnje noge

Definicija

Stražnje noge su jake, mišićave, više, u usporedbi sa prednjim nogama gledano u lumbalnom djelu i ramenima (visoke zadnje noge). Zglobovi su dosta spušteni, šape su srednje veličine, skladne i dobro postavljene. Prsti na nogama su kompaktni i dobro postavljeni. Jastučići su debeli i kratki, nokti su kratki. Stražnje noge su nešto duže od prednjih nogu.

Mišićave i jake zadnje noge su potrbne za dati psu potreban poticaj za dobar pokret  Iako je takav pogled dosta rijedak kod Francuskog buldoga, važan je i daje potrebnu energiju i ostavlja dojam aktivnog i skladnog psa kakav bi trebao biti Francuski buldog.  Francuski buldog mora imati snažnu strukturu u cjelini, noge, gledano odostraga, spuštaju se ravno od kuka do zemlje, koljena i stopala lagano su okrenuta prema van. Gledano sa strane pas treba imati umjereni kut. Sa takvim izgledom zadnjih nogu pas je stabilan a u pokretu se kreće kako želite.

Greške stražnjeg kraja

Dakako, najčešći greška zadnjih nogu francuskog buldoga su vrlo ravna koljena. Zglob u ovom slučaju općenito slab ili u neposrednoj blizini i okrenut prema unutra, na taj način pokreti stražnjeg kraja postaju kruti (teški). Psi sa stražnjim nogama okrene prema unutra,pri kretanju stražnje noge im se dodiruju.

Šape

Definicija

Okrugle, male. Nazvane šape mačke, čvrsto postavljene na podlozi, okrenute lagano prema van. Kod tigrastih pasa nokti moraju biti crni. Kod boje prepelice prednost imaju tamniji nokti, ali se svijetli ne kažnjavaju

Kompaktan pas, mišićav moćane strukture kostiju kao francuski buldog treba imati čvrste, kompaktne i debele noge da bi moglo podržati svoju težinu. Šapa je srednje veličine, dobro pozicioniran na jastučićima. Slaba došaplja i prstima prema van otvorene noge su nepoželjne i otežavaju kretanje psa.

Rep

Rep-repni kao dodatak kralježnici, je posljednji segment kralježnice. Osteološki baza repa je formirana trtičnim i repnim dijelom kralježnice. Francuski buldog karakterizira smanjenje broja kralježaka koji su međusobno srasli. Sastoji se od kralježaka, mišića i tetiva. Ima nasljedni faktor, a prenosi kao dominantan faktor u potpunosti.

Signalizira anatomiju psa mesnatog tipa-repni kralježak ima oblik spljoštanog cilindra sa širim krajevima. Rep pasa mesnatog tipa ima oko 20 kralježaka, ali broj kralježaka nije isti kod svih pasmina.

Anatomija repa francuskog buldoga

Kako je moguće da se počevši od normalnog repa dobila tako osobita građa repa Francuskog buldoga? Imamo tri činbenika.

Prvi čimbenik je broj repnih kralježaka-znatno je ispod prosjeka drugih pasmina, oko 7-8 kralježaka, ova pojava poznata je kao brachyura (kratki rep),  može doći i do anurisma (potpunog odsustva repa) što je često popračeno malformacijama zdjeličnih organa.

Drugi čimbenik je atrofija kralježaka-malo je cilindričnih kralježaka, suprotno tome pojavljuju se kralješci koji su okomito položeni na horizontalne kralješke ili su kralješci kvadratnog oblika, trapezoidnog oblika ili trokutasti. Sljedom toga tako je uvijen i rep.

Treći čimbenik srasli kralješci (srasli kralješci koji samim time tvore kruti rep). Krutost se može osjetiti pipanjem repa a često izaziva i bolnu reakciju kod psa. Pokretnost repa može biti na samom početku repa između trtice i prvog repnog kralješka, ali je uvijek otežana zbog oblika repa.

Standarni rep-kratak, postavljen nisko na trtici, blizu stražnjice, debeo pri korijenu, prirodno smotan ili izvijen, sužava se prema vrhu. Nikada pa ni kada je pas u pokretu, rep ne smije biti iznad  horizontale. Relativno dugačak rep (ne dopire ispod točke skočnog zgloba), slomljen i tanak prema vrhu je dopušten ali nije poželjan.

Uskladu sa četri osnovna paramrametra željenog standarda

Duljina- ekstremne granice anurisma (potpuno odsustvo repne kralježnice) i rep koji se proteže iznad skočnog zgloba.

Rudimentarni rep- on je ograničena na 2 ili 3 zakrivljena kralježaka na početku trupa repa, rep se ne pojavljuje, a zabilježen je samo jedan pramen dlaka ili kožna pukotina koja uvijek donosi higijenske probleme.

Vrlo kratak ili embrionalni rep- vidljiv kao vrlo kratak rep, često u obliku zadebljanja u obliku gumba.


 

Standardni kratak rep- rep idealan za ljubitelje pasmine, savršena duljina je ona koja   omogućava da rep pokrije anus.

Dugi rep ili rep štakora- njegova duljina ne prelazi skočni zglob, to je izvorni rep buldoga koji se pojavljivao krajem osamnajstog i početkom devetnaestog stoljeća.

U štenaca uvijek treba imati na umu da je rep, tako izgleda, veći u odnosu na tijelo i udove nego u odraslih, to je zbog nesrazmjernog rasta kostiju repa i kostura u cjelini.

Postavljanje repa- repni kralješci su nastavak trtice i taj dio sapi u obliku šaranastih leđa je završni dio leđa. Ako je nagib ispravan, postavljanje repa će biti nisko, a ako je je nagib nizak, postavljanje repa je visoko i pogrešno.

Oblik- standardni kratak rep je širok u bazi i postupno postaje sve uži a završava atrofiranim kralješkom, nije ravan, ali je smotan ili zavinut u horizontalnom ili vertikalnom smjeru.Izgleda posebno u svakom pogledu.

Veličina- u stanju mirovanja, kao i u akciji, mora biti izgledati kao da je zaljepljen na stražnjici.

Tu je nedostatak koji rezultira zakretanjem kralježnjaka u okomitom smjeru od centra repa, međutim baze repa i dalje čvrsto prianja uz stražnjicu

Rep ne prianja uz stražnjice, niti kada pas miruje niti kada je u akciji. To je rezultat lošeg spoja između trtice i prvog repnog kralješka.

Kada rep ne prianja za stražnjicu ali i dalje ne prelazi horizontalu, treba to uzeti u obzir ali ukoliko rep pređe horizontalu smatrat će se ozbiljnom greškom

Štene u starosti od 3-4 mjeseca može imati rep koji ne prianja uz stražnjicu ali to isto štene može imati kasnije kada odraste rep koji odlično prianja uz stražnjicu. Tome je razlog nesklad u rastu repa i ostatka kostura psa.

Pogreške repa

U standardu se spominju 3 vrste nedostataka. Nedostaci trebaju biti kažnjeni prema težini nedostatka

Rep visoko nošen, preko horizontale

Vrlo dugi rep

Vrlo krataki rep

Ozbiljni nedostaci nisu spomenuti (pa bi bilo zanimljivo pregledati koncept ozbiljne greške, jer rudimentarne rep i embrionalni rep su trenutno vrlo česti dok se dobar rep koji skriva anus rijetko viđa. U svakom slučaju trebalo bi pariti jedinke sa dobrim repovima jer je gen brachyura (kratkog repa)  dominantan i prenosi se u največem postotku, znači ukoliko parimo dvije jedinke sa jako kratkim repom največi broj štenaca imati će jako kratki rep dok će broj štenaca sa normalnim repom vjerojatno će biti vrlo mali.

eliminacijski nedostaci

nedostatak repa

osakaćena rep

bilješka

Nastavlja se primjećivati smanjenje repova kod Francuskog buldoga i  Francuski klubovi rade na utvrđivanju razloga.

Kretanje

Ispravan pokret vidljiv je kao skladno pomicanje prednjih i zadnjih udova  paralelno sa središnjom ravninom tijela. Pokret je usklađen, slobodan i snažan. Kao što je ranije opisano Francuski buldog ima prednji kraj širi u odnosu na zadnji kraj,  ipak, stražnje noge moraju ostati u prostoru koji omeđuju dvije noge. Pokret bi trebao biti najviše što može graciozan i snažan.

Boja dlake

Francuski buldog dolazi u četri boje

žutosmeđa dlaka (sa ili bez crne maske)

Fawn tigrasta dlaka (s crnim prugama)

Tawny dlaka sa crnom (ili bijele dlake s žuto mrkim mjestima)

Fawn tigrasta dlaka s bijelinom (ili bijela s tigrastim dlakama, poznat kao Caille)

žutosmeđa dlaka- Sve nijanse žutosmeđe boje dlakesu prihvaćene, od boje pšenice do narančaste boje dlake. Primjerci ne moraju imati crnu masku međutim, sluznica nosa i usta uvijek mora biti crna. Gen odgovoran za boju maske Eumelanin (daje crni pigment maski psa) dok tamniju boju leđa i repa daje carbonatura (prirodna crna). Ne vidimo često carbonaturu kod Francuskog buldoga. Previše carbonatura nije  poželjno.

Žuto smeđa (fawn) tigrasta dlaka (s crnim prugama)- EBR  je gen koji je odgovoran za crno tigrastu boju (u francuskom jeziku "bringeures") Brindle. On regulira raspodjelu Eumelanina u tigrastoj dlaci. Sve nijanse tigraste boje su prihvačene. Žutosmeđa dlaka sa malo crno tigrastih dlaka koja izgleda da je dlaka crna što genetski nije. U potonjem slučaju crno tigrasta dominira u svim žutosmeđim dlakama ostavljajući vidljivim samo malo tamno žutih dlaka. Naj poželjnija boja dlake je smeđa i crna kao boja ravnomjerno raspoređena (smeđe tigrasta pola crna). Neki tigrasti psi mogu imati bijelu točku na prsima, nogama ili između očiju (suptilna linija), što se događa zbog prisutnosti gena bjeline. Bijeli nokti na tigrastom psu su tragovi  prisutnosti takvih gena.

Žutosmeđe dlake žutosmeđe i tigrasta dlaka s bijelim- da bi se ova dlaka mogla prikazati potrebni su primjerci pasmine homozigozni nositelji bijelog gena. Ovi geni Sw SP su uklonili pigment dlake u pojedinim područjima dlake. Bijela boja nije samo boja već i uklonjena pigmentacija dlake. Unatoč mnogih mogučnosti boje dlake najpoželjnija je bijela boja sa oznakama tigraste ili smeđe boje.

Boja i genetika

Ukoliko pas ima roditelje s bijelim mrljama nužno će biti nositelj gena bijele oznake i vjerojatno će imati sposobnost da stvori potomke Caille kaput (bijela s tigrastim oznakama ili Tawny).

Križanje dva psa jelenje boje

Samo su dvije moguće boje-  Žutosmeđa

Žutosmeđa i bijela, samo ako su oboje nositelji gena za bijelu točku

Križanje dva primjerka boje krzna žuto smeđi i bijeli

Moguča je samo žuto smeđa i bijela boja krzna

Križanje između žućkastosmeđe primjerak s primjerkom  žutosmeđe i bijela.

Samo su dvije moguće boje-  Žutosmeđa

Žutosmeđa i bijela (bijela sa žuto mrkim oznakama), samo ako su oba roditelja nositelji gena bijele oznake.

Križanje DDE pas sa krznom "žutosmeđe tigrasti i bijeli" sa psom boje krzna žutosmeđe i bijelo.

Samo su dvije moguće boje-  Žutosmeđe tigrasta i bijela (bijela i tigrasta)

Žutosmeđe i bijela (bijela i žutosmeđe), samo ako je žutosmeđe tigrasti roditelj nositelj gena žućkastosmeđe boje.

 

Križanje dva primjerka "žutosmeđe tigraste i bijele

Samo su dvije moguće boje- Žutosmeđe tigrasta i bijela (bijela i tigrasta)

Žutosmeđa i bijela (bijela i žutosmeđa) samo ako  su oba roditelja nositelji gena tigraste oznake dlaka žutosmeđa

Križanje primjerka "žutosmeđe tigrasta i bijela" s primjerkom žutosmeđa i bijela. Križanje između žućkastosmeđe tigrasta prozvesti druge primjerke iste boje ili različitih boja. Ako je jedan primjerak žutosmeđe tigrast homozigot i nema gen Zute ili onaj bijelih oznaka, svi potomci će biti žutosmeđe tigrasti.

U svim ostalim slučajevima boja štenaca ovisi o genotipu oba roditelja, drugim riječima, Ako je nasljedni gen odgovoran za žućkastosmeđu boju, ili je to jedan od gena odgovornih za nastanak bijelih oznaka, ili su oba imala utjecaj. Ako su oba roditelja nositelji gena za žućkastosmeđu boju i bijelu točku onda možete proizvoditi sve boje krzna francuskih buldoga.

 

Zabranjeno je kopiranje i objavljivanje bilo kojeg sadržaja, u cijelosti ili djelomično, na drugim mjestima osim ako vlasnik web stranice izda dozvolu u pisanom obliku.